Chính sách bảo mật

Tại S.A.M VIETNAM, chúng tôi luôn luôn đề cao tầm quan trọng đối với quyền riêng tư của Quý Khách hàng. Và chúng tôi cũng hiểu rằng, bạn cũng rất quan tâm đến tính bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về việc bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Tất cả các thông tin được thu thập chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Quý Khách hàng.

Phạm vi và mục đích thu thập thông tin

Các thông tin người dùng sẽ cung cấp khi giao dịch tại Samvndecor.vn bao gồm: họ và tên người dùng, địa chỉ, e-mail và số điện thoại khách hàng. Những thông tin này là bắt buộc khi Quý khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của S.A.M VIETNAM và thông tin mua hàng, nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Quý Khách.

Đối với các đơn hàng được tiến hành trên Samvndecor.vn, S.A.M VIETNAM chỉ lưu trữ các thông tin giao nhận và xác nhận đơn hàng của Quý Khách hàng. Tất cả các thông tin cá nhân khác sẽ không được lưu trữ.

Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin nhận diện cá nhân và phi cá nhân khi sử dụng trực tuyến (cookies, địa chỉ IP, trình duyệt sử dụng, số phiên sử dụng…). Những thông tin này nhằm gia tăng khả năng đáp ứng của S.A.M VIETNAM đối với yêu cầu sử dụng của Quý Khách hàng, phát triển và hoàn thiện các tính năng, dịch vụ trên Samvndecor.vn theo xu hướng và sở thích người dùng.

Đối với vấn đề bảo mật của khách hàng đối với các thông tin cá nhân bên ngoài phạm vi sử dụng trang bán hàng trực tuyến Samvndecor.vn – Quý Khách vui lòng tự chịu trách nhiệm. S.A.M VIETNAM sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào nằm ngoài phạm vi sử dụng website thuộc sở hữu của chúng tôi. Ngoài ra, Bạn cũng cần thông báo ngay cho chúng tôi thông qua Hotline: nếu phát hiện có bất kỳ ai mạo danh, sử dụng thông tin của Quý Khách để sử dụng dịch vụ tại Samvndecor.vn.

Phạm vi thông tin được sử dụng

Thông tin cá nhân được thu thập tại Samvndecor.vn chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty cho một hoặc tất cả các mục đích như sau:

Trang website Samvndecor.vn sử dụng thông tin do Khách hàng cung cấp cho các mục đích sau:

  • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến Quý Khách hàng.
  • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Bạn và Samvndecor.vn.
  • Phòng ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Quý Khách hàng và giả mạo thông tin Khách hàng.
  • Liên lạc với Quý Khách hàng để giải quyết các tình huống trong từng trường hợp cụ thể.

S.A.M VIETNAM tuyệt đối KHÔNG sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để:

  • Sử dụng ngoài mục đích xác nhận và sử dụng liên quan đến các giao dịch tại Samvndecor.vn.
  • Tuyệt đối không tiết lộ, cho thuê hay mua bán tất cả thông tin cá nhân cho bất kỳ đơn vị thứ 3 nào không liên quan.

Trong các trường hợp được yêu cầu từ cơ quan pháp luật có thẩm quyền: Samvndecor.vn có trách nhiệm hợp tác, cung cấp các thông tin cần thiết theo luật đinh khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp như: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an có thẩm quyền liên quan trực tiếp.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc chính Khách hàng tiến hành tự xóa bỏ thông tin trên hệ thống chúng tôi. Ngoài ra, mọi thông tin Khách hàng đã cung cấp được bảo mật trên hệ thống máy chủ của S.A.M VIETNAM.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận những thông tin được thu thập:

  • Công ty TNHH S.A.M VIETNAM
  • Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ với Công ty TNHH S.A.M VIETNAM. Những đối tác này chỉ được tiếp cận những thông tin cụ thể theo từng quy định cụ thể theo hợp đồng dịch vụ liên quan. Đảm bảo tuyệt đối việc tiếp cận và sử dụng thông tin cho mục đích hỗ trợ người dùng sử dụng các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp tại Samvndecor.vn.

Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Phương tiện và công cụ để người sử dụng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân:

Quý Khách có thể đăng nhập vào tài khoản đăng ký trên Samvndecor.vn để điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông tin hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện điều này.

Ngoài ra, Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với Ban quản trị Samvndecor.vn để chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin qua Hotline: 096 138 1004 hoặc E-mail: kinhdoanh@sam-vietnam.vn.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan thông tin cá nhân:

Bạn có thể gửi yêu cầu khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin cá nhân đến Ban quản trị của website thương mại điện tử của S.A.M VIETNAM. Khi tiếp nhận những thông tin này, S.A.M VIETNAM sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin và có trách nhiệm phản hồi, trả lời lý do, xử lý sự việc ngay lập tức để đảm bảo bảo mật thông tin Quý Khách hàng. Mọi thông tin cần giải quyết vui lòng liên hệ cho Công ty TNHH S.A.M VIETNAM như sau:

Trân trọng!

Samvndecor.vn

Giỏ hàng của bạn Chưa có sản phẩm 0